ful_


BAKGRUNDSBILD
Photo part of TATTOO by Frauke Schmidt
Foto: Gio Sumbadze
Bilden är beskuren

MARKOVKEDJOR SOM DISKURSANALYTISKT VERKTYG (...)


Om du vill lyssna direkt på programmet måste du ha flash, klicka här för att ladda ner.

  Ladda ner som mp3

Vi har lite problem med vår spelare just nu, men klicka på "ladda ner" så kan du lyssna på verket utan några problem!

MARKOVKEDJOR SOM DISKURSANALYTISKT VERKTYG, MED DEN SVENSKA DEBATTEN OM RASISM I BARNKULTUREN SOM EXEMPEL

Ljudverk av Oivvio Polite


Ibland hör en ett samtal genom en vägg i en angränsande lägenhet. En missar de enskilda orden men kan inbland uppfatta andra aspekter av samtalet tydligare: ett tonläge, en stämning.

En markovtext är en slumpgenererad text som utgår ifrån en given textkorpus och den kan fungera som en vägg mellan läsaren och textkorpusen. De enskilda meningar har brutits ner och isället får läsaren möjlighet att höra något annat som finns i korpusen. Dessutom blir det ofta väldigt roligt. Så här går det till att skapa en markovtext:

Steg ett, bygg en modell av textkorpusen:

1. En klipper upp alla texter i korpusen i deras ingående ordpar. Meningen "Hen kom som ett yrväder en aprilafton och hade ett höganäskrus i en svångrem om halsen." sönderfaller i ordparen (Hen, kom), (kom, som), (som, ett), (ett, yrväder), (yrväder, en), (en, aprilafton), (aprilafton, och), (och, hade), (hade, ett), (ett, höganäskrus), (höganäskrus, i), (i, en), (en, svångrem), (svångrem, om) och (om, halsen).
2. Dessa ordpar används för att bygga en modell av textkorpusen där varje ingående ordpar pekar mot det andra ordet i nästföljande ordpar. Ordparet (Hen, kom) pekar mot "som", (kom, som) pekar mot "ett", och så vidare.
3. När tillräckligt många texter processats kommer många av ordparen att peka inte bara mot ett enskilt ord utan mot en lista av olika ord. Ett ordpar som (och, hade) kommer i vilken större korpus som helst att återfinnas flera gånger.

Steg två, generera texter utifrån modellen.

1. Välj slumpvis ett ordpar ur modell.
2. Utifrån det valda ordparet välj slumpvis ett ord ur listan av ord som ordparet pekar mot.
3. En låter det andra ordet i ordparet och det slumpvis valda ordet ur listan bilda ett nytt ordpar och upprepar proceduren utifrån det nya ordparet tills en har en text som är så lång som en önskar.

Den markovtext som publiceras här har skapats utifrån en textkorpus bestående av följande texter:

● Bertil Rolf, "Kränkthet har blivit en karriärväg i Sverige", 121013, Newsmill
● Birgitta Rubin, "Utrensningen väcker dubbla känslor hos mig", 120925, Dagens Nyheters nätutgåva
● Björn Wiman, "Hellre bråk och debatt i efterhand", 121005, Dagens Nyheters nätutgåva
● Björn Wiman, "Vad blir det kvar av konsten om allt socker tas bort ur saften?", 120930, Dagens Nyheters nätutgåva
● David Eberhard, "De lättkränkta styr debatten", 120925, Newsmills nätutgåva
● Erik Helmerson, "Den mest kränkta har inte alltid rätt", 120923, Dagens Nyheters nätutgåva
● Herman Lindqvist, "Det lönar sig att protestera", 120925, Aftonbladets nätutgåva
● Herman Lindqvist, "Få klassiker kvar om allt ska vara lämpligt", 120925, Aftonbladets nätutgåva
● Jonas Thente, "Måste vi forska fram rasismen för att hålla den aktuell?", 120910, Dagens Nyheters nätutgåva
● Madeleine Sjöstedt, "Biblioteken ska inte vara ett politiskt instrument", 121005, Dagens Nyheters nätutgåva
● Per Gudmundsson, "Tintin och det postkoloniala guldet", 120926, Svenska Dagbladets nätutgåva
● Peter Kadhammar, "Resonemanget om Tintin är hårresande", 120926, Aftonbladets nätutgåva
● Staffan Heimerson, "”Apsvansade analfabeter!”", 120926, Aftonbladets nätutgåva
● Stina Wirsén, "Mina kritiker har begränsad utblick", 121023, Dagens Nyheters nätutgåva
● Stina Wirsén, "Stina Wirséns egna ord om Lilla Hjärtat", 121122, Dagens Nyheters nätutgåva
● Sverker Lenas, "Rasismen i ¬samhället går inte att retuschera bort", 121016, Dagens Nyheters nätutgåva
● Sverker Lenas, "Synd om det leder till mer rädsla", 120911, Dagens Nyheters nätutgåva
● Tomas Gür, "Löjliga byråkrater bör tas på allvar", 120929, Svenska Dagbladets nätutgåva
● Ulf Stark, "Med Lilla Hjärtat på rätta stället", 120913, Dagens Nyheters nätutgåva

Källkoden som använts för att generera denna markovtext finns tillgänglig på min Github. Mer om markovkedjor finns att läsa på wikipedia.


MER UR FULRADIO: HUD/SKIN

TANKAR OM MAT / THOUGHTS ON FOOD

Ett hörspel refererat till som FANTASIA i texten Tankar om ätande eller Det vita knottret ur Ful #1–4 2012. Av Malin Holgersson & Frauke Schemidt.

TATTOO
.

Ljudverk av Frauke Schmidt.

VITSVIT
.

Athena Farrokhzad läser utdraget ur sin diktsamling Vitsvit ur Ful #1–4 2012.


MARKOVKEDJOR SOM DISKURSANALYTISKT VERKTYG, MED DEN SVENSKA DEBATTEN OM RASISM I BARNKULTUREN SOM EXEMPEL

Ljudverk av Oivvio Polite

EXORCISM ELLER FUL DRIVER UT RASISMEN UR KROPPEN

Ett ljudverk inspirerat av en artikel publicerad i Svenska Dagbladet 19e oktober 2012. Av Ful.

CLOSER

Siri Mandolini spelar The Tinys låt Closer.


© 2010 Ful 
Prenumerera på Fuls nyhetsbrev!